Categorie

  Azioni

UPData 1
800,000đ Annuale

 • Băng thông không giới hạn

 • Ổ cứng SSD NVME 2GB

 • Không giới hạn website

 • Tự động backup hàng tuần

 • 100% CPU

 • 1GB RAM

 • 30 Entry Processes

 • 100 MB/s I/O

 • 1024 IOPS

 • Miễn phí SSL Let's Encrypt


UPData 2
1,200,000đ Annuale

 • Băng thông không giới hạn

 • Ổ cứng SSD NVME 4GB

 • Không giới hạn website

 • Tự động backup hàng ngày

 • 100% CPU

 • 1GB RAM

 • 50 Entry Processes

 • 200 MB/s I/O

 • 1024 IOPS

 • Miễn phí SSL Let's Encrypt


UPData 3
1,500,000đ Annuale

 • Băng thông không giới hạn

 • Ổ cứng SSD NVME 6GB

 • Không giới hạn website

 • Tự động backup hàng ngày

 • 100% CPU

 • 2GB RAM

 • 100 Entry Processes

 • 300 MB/s I/O

 • 1024 IOPS

 • Miễn phí SSL Let's Encrypt


UPData 4
2,000,000đ Annuale

 • Băng thông không giới hạn

 • Ổ cứng SSD NVME 10GB

 • Không giới hạn website

 • Tự động backup hàng ngày

 • 100% CPU

 • 3GB RAM

 • 150 Entry Processes

 • 400 MB/s I/O

 • 1024 IOPS

 • Miễn phí SSL Let's Encrypt


UPData 5
2,500,000đ Annuale

 • Băng thông không giới hạn

 • Ổ cứng SSD NVME 15GB

 • Không giới hạn website

 • Tự động backup hàng ngày

 • 100% CPU

 • 4GB RAM

 • Unlimited Entry Processes

 • Unlimited MB/s I/O

 • Unlimited IOPS

 • Miễn phí SSL Let's Encrypt


UPData 6
3,000,000đ Annuale

 • Băng thông không giới hạn

 • Ổ cứng SSD NVME 20GB

 • Không giới hạn website

 • Tự động backup hàng ngày

 • 100% CPU

 • 4GB RAM

 • Unlimited Entry Processes

 • Unlimited MB/s I/O

 • Unlimited IOPS

 • Miễn phí SSL Let's Encrypt


Powered by WHMCompleteSolution